Sve je počelo 1997. godine

Kompanija BERGER GROUP nastala je spajanjem kompanija Potka doo Beograd i Falcon Group.

Kompanija Potka doo Beograd osnovana je 1997. godine i bavi se pripremom i izradom kompletne projektne dokumentacije sa arhitektonskim i svim ostalim tipovima inženjerskog projektovanja i stručnim nadzorom nad izvođenjem građevinskih objekata svih kategorija.

Falcon group je osnovan ____ i bavi se propremom i izradom kompletne projektno tehničke dokumentacije u građevinarstvu.

Berger Group logo 2

Saradnja dve kompanije

U prethodnom periodu dve kompanije su sarađivale na više projekata koji su uspešno okončani i svoju saradnju su definisali u formi ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji. 

Imajuči u vidu zahteve tržišta i strukturu projekata koji se izrađuju ili su u planu da se rade, ukazala se potreba za se znanje, iskustvo i energija dve kompanije integrišu u jednu kompaniju sa jedinstvenom vlasničkom strukturom i menadžmentom i nastao je BERGER GRUOP.

BERGER GROUP naslanja svoje poslovanje na tradiciju i znanje kompanija čijom integracijom je nastao i nastoji da kroz taj proces donese na tržište novi kvalitet koji će biti prepoznat kako kod investitora i poslovnih partnera na domaćem, tako i na inostranom tržištu.

Visoka stručna osposobljenost zaposlenih i poštovanje međunarodno priznatih standarda Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 u kombinaciji sa dugogodišnjim iskustvom čine nas konkurentnim, odgovornim i pouzdanim partnerom.

Naše sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015 uspostavljamo u interesu naših partnera, kupaca, zaposlenih, društva u celini i uspešnije realizacije naših usluga.

3
Berger Group logo 2

Osnovni principi našeg poslovanja

  • Visoka stručnost zaposlenih
  • Dugogodišnje iskustvo
  • Neprekidno unapređenje znanja i kompetentnosti
  • Zadovoljstvo zaposlenih i njihov doprinos realizaciji utvrđenih ciljeva
  • Održavanje i negovanje dobrih odnosa sa dobavljačima, kooperantima i poslovnim partnerima
  • Poštovanje rokova
  • Bezbednost i zdravlje ljudi na radu
  • Zaštita životne sredine