Projektovanje

Berger group d.o.o. preuzima sve poslove investitora – od programskih studija, projektovanja, inženjeringa do realizacije objekta i predaje investitoru na upotrebu. Takođe obavlja sve adminstrativno-tehničke poslove oko dobijanja raznih saglasnosti, dokumenata i dozvola.