Berger group konsalting

Berger group d.o.o. preuzima sve poslove investitora – od programskih studija, projektovanja, inženjeringa do realizacije objekta i predaje investitoru na upotrebu. Takođe obavlja sve adminstrativno-tehničke poslove oko dobijanja raznih saglasnosti, dokumenata i dozvola.

Konsalting usluge

Berger group vrši kompletan stručni nadzor nad izvođenjem objekata i montažom instalacija svih vrsta. Takođe vrši nadzor nad izradom opreme i enterijerske obrade prostora. Za sve vrste poslova garantuje visok kvalitet projektovanih rešenja.

Potka prati savremena svetska kretanja i uvek pruža vrhunska funkcionalna i estetska rešenja projektovanih objekata.

  • Razvojne analize
  • Programiranje
  • Aproksimativne predračune i kalkulacije
  • Tehno ekonomske analize rentabilnosti
3